Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
Nilex Enterprise®

Workflow Management

Med Workflow Manager kan ni enkelt styra serviceprocesser och andra åtgärder. Ni definierar standard processerna grafiskt och för utförandet av de olika uppgifterna i service teamet sörjer modulen för automatiskt. Modulens workflow template designer med sitt grafiska gränssnitt gör det möjligt, att enkelt skapa egna processdefinitioner med drag – and – drop. Detta gör det enkelt och effektivt att fördela och koordinera deluppgifter inom en service process. Ansvariga medarbetare har alltid en översiktlig kontroll över hur de olika processerna fortskrider.
 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved